Produktstrategi og produktplan

Produktstrategi og produktplanlægning

Grundlaget for produktledelse i verdensklasse

Forudsætningen for at løfte niveauet i sit arbejde med product management er, at der bliver udarbejdet en tydelig strategi og plan - i tæt sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi. Produktstrategien og planerne udgør derefter et tydeligt grundlag for de mange beslutninger, der skal tages af produktledelsen.

Forbedringsområder i produktstrategi og produktplan

I arbejdet med produktstrategi og planer findes en række områder, hvor mange virksomheder kan forbedre sin product management-funktion, f.eks.:

  • Produktstrategi - alignet med virksomhedsstrategien
  • Den årlige produktplan
  • Leverandørstrategi
  • Vurdering af product performance
  • Sortimentsvurdering - category management
  • Produktintroduktion
  • Produktudfasning
  • Pricing
  • Konceptualisering af produkter og produktpakker
  • Skabelse af differentieringspunkter i go-to-market-strategien
  • Håndtering af distributions- og afsætningskanaler samt salgsorganisation

 

Brandculture

Brandcultures erfarne konsulenter har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at forbedre og udvikle produktfunktionen og dennes planlægning og styring. Uanset produktfunktionens nuværende kompetenceniveau, så kan Brandculture hjælpe med at løfte niveauet.

Der kan både være tale om strategisk bistand, processtyring samt facilitering og konkret uddannelse af produktorganisationen.

BC logok

info@brandculture.dk

+45 22 77 17 25